O projektu

Projekat kofinansiran od strane Evropske Unije u okviru Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
u toku implementacionog finansijskog perioda 2014-2020. putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), HUSRB/1602/41/0031, 2018-2020.