Projekat kofinansiran od strane Evropske Unije u okviru Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
u toku implementacionog finansijskog perioda 2014-2020. putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), HUSRB/1602/41/0031, 2018-2020.

Naziv projekta:

RAZVOJ MIKROBIOLOŠKIH PROIZVODA PRILAGOĐENIH RAZLIČITIM TIPOVIMA ZEMLJIŠTA ZA EKOLOŠKU KONTROLU ŠTETOČINA

Akronim projekta:

PLANTSVITA

Broj projekta:

HUSRB/1602/41/0031

Ukupni budžet projekta:

365800,00 €

Iznos sredstava EU:

311950,00 €

Početak projekta:

01.05.2018.

Kraj projekta:

30.04.2020.

Glavni korisnik:

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad

Partner 1:

Univerzitet u Segedinu

Partner 2:

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici

Kontaktni podaci:

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad,
Bul. cara Lazara 1, 21000 Novi Sad
Kontakt osoba: Prof. dr Biljana Škrbić
E-mail: biljana@tf.uns.ac.rs
Telefon: + 381 21 485 3746, Fax: + 381 21 450 413

Rezime:

Poljoprivredno zemljište izloženo je štetnom uticaju ksenobiotika zbog stalne upotrebe različitih pesticida. Čak iako su prisutni u malim koncentracija, ksenobiotici predstavljaju veliku opasnost zbog mogućnosti njihovog unosa i akumulacije u lancu ishrane. U cilju smanjenja štetnog uticaja ksenobiotika na kvalitet obradivog zemljišta u svetu se najčešće koriste dva pristupa: organska proizvodnja i princip ekološke kontrole štetočina (EPM). U Evropskoj uniji, EPM pristup je Direktivom 91/414/EEC, koja je zamenjena regulativom 1107/2009, dok regulativa (EC) 834/2007 pokriva oblast proizvodnje i obeležavanja organskih proizvoda.

EPM se zasniva na različitim tehnikama primenjenim na kompatibilan način radi kontrole štetočina na nivoima bez ekonomskih posledica, istovremeno pružajući zaštitu od opasnosti za ljude/životinje /biljke/životnu sredinu. EPM podrazumeva primenu nehemijskih, alternativnih procesa i metoda za povećanje otpornosti biljaka na štetočine, koje izazivaju bolesti, i biološku kontrolu. Kod tradicionalnog načina poljoprivredne proizvodnje, EPM može smanjiti izloženost ljudi i životne sredine opasnim hemikalijama i smanjiti ukupne troškove. Uvođenje održive strategije na bazi EPM i procena značaja ovog pristupa su glavni prioriteti poljoprivredne proizvodnje u 21. veka.

Stoga, u okviru projekta će se razviti dva inovativna proizvoda na bazi mikroorganizama, koja će doprineti poboljšanju kvaliteta obradivog zemljišta. Takođe, kroz zajedničke projektne aktivnosti, ustanoviće se PLANTSVITA mađarsko-srpski prekogranični centar sa ciljem promovisanja mera održive poljoprivrede i unapređenja saradnje između institucija uključenih u istraživanja i razvoj (R&D) i malih i srednjih preduzeća u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, što će doprineti unapređenju konkurentnosti regiona u celosti.

Glavni ciljevi projekta doprinose specifičnim ciljevima samog Programa na sledeći način:

  • zajedničke aktivnosti istraživanja i prenosa znanja u domenu ekološki prihvatljivih tehnologija doprineće unapređenju saradnje i inovativne aktivnosti,
  • razvoj novih inovativnih proizvoda i tehnologije namenjenih za obnovu/zaštitu kvaliteta zemljišta, koji promovišu ekološku kontrolu štetočina,
  • saradnja, prenošenje znanja, rezultata i informacija doprinose podizanju svesti i inovativnih kapaciteta lokalnih krajnjih korisnika i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, o ekološki prihvatljivoj i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji,
  • poboljšana vidljivost kapaciteta oba regiona, čineći ih privlačnijim za učešće u većim programima za istraživanje i razvoj,
  • nove zelene tehnologije će povećati konkurentnost malih i srednjih preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju čime će dodatno uticati na zapošljavanje kvalifikovanih mladih ljudi. Ovo će značajno doprineti konkurentnosti regionalnih aktera u oblasti istraživanja i razvoja (R + D) i ekonomskih aktera u proširenoj EU.

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.

Novosti

Plantsvita Plantsvita Proizvodi

Potražnja za organskim proizvodima je sve veća, jer su potrošači svesni posledica koje mogu da izazovu ksenobiotici prisutni u namirnicama. Sa druge strane i sami farmeri su svesni štetnog uticaja na zdravlje usled direktne izloženosti pesticidima pri svakodnevnom radu, kao i negativnog uticaja pesticida na životnu sredinu i neodrživost tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. Međutim, prelazak sa tradicionalne poljoprivredne proizvodnje na organsku proizvodnju ili poljoprivrednu proizvodnju na principu ekološke kontrole štetočina (EPM) zahteva intenzivan prenos najnovijih saznanja od naučno-istraživačkih institucija do krajnjih korisnika, posebno poljoprivrednika, malih i srednjih preduzeća i stručnjaka. Prelazak na organsku poljoprivrednu proizvodnju i EPM ima prednost kako za poljoprivredu tako i za društvo.

Saznajte više
Početak projekta
01.05.2018.
Trajanje projekta
meseca
Ukupni budžet projekta
,00 €
Iznos sredstava EU
,00 €