Jun 2019

4. PLANTSVITA seminar „Održivi pristupi u poljoprivrednoj praksi”

Četvrti PLANTSVITA seminar „Održivi pristupi u poljoprivrednoj praksi” je  održan u periodu od 6. do 8. juna 2019. godine u hotelu Centar, u Novom Sadu, Srbiji. Događaj je organizovao Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad kao satelitski događaj u okviru 21. Dunav-Kriš-Mureš-Tisa (DKMT) Evroregionalne konferencije za zaštitu životne sredine i zdravlja. Ovaj događaj je deo PLANTSVITA projekta (Razvoj mikrobioloških proizvoda prilagođenih različitim tipovima zemljišta za ekološku kontrolu štetočina; HUSRB 1602/41/0031).

-