Az EU által a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretein belül társfinanszírozott projekt mely az Európai Unió 2014-2020-as pénzügyi kerettervén belül, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) támogatásával valósul meg, HUSRB/1602/41/0031, 2018-2020.

A project címe:

AZ ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELMET ELŐSEGÍTŐ, TALAJTÍPUSOKRA ADAPTÁLT MIKROBIOLÓGIAI TERMÉKEK FEJLESZTÉSE

A project akronímája:

PLANTSVITA

Projekt ID:

HUSRB/1602/41/0031

Teljes projektköltségvetés:

365800,00 EUR

EU hozzájárulás:

311950,00 EUR

Kezdő dátum:

May 01, 2018

Befejezés dátuma:

April 30, 2020

Vezető kedvezményezett (VK):

Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék

Kedvezményezett 1 (K1):

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Kedvezményezett 2 (K2):

Educons Egyetem, Sremska Kamenica

Kapcsolat:

Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék
Bul. cara Lazara 1, 21000 Novi Sad
Kapcsolattartó: Prof. Dr. Biljana Škrbić
Email: biljana@tf.uns.ac.rs
Telefon: + 381 21 485 3746, Telefon:Fax:: + 381 21 450 413

Projekt összefoglaló:

A különféle növényvédő szerek rendszeres használata miatt a mezőgazdasági területek veszélyes xenobiotikumoknak vannak kitéve. Még ha kis koncentrációban vannak is jelen, veszélyesek, mivel képesek az élelmiszerláncban felhalmozódni. A leggyakrabban két megközelítést alkalmaznak világszerte a növénytermesztési területek xenobiotikum-szennyezések általi kitettségének csökkentésére: a biogazdálkodást és az ökológiai kártevőkezelést (EPM). Az EU-ban ezt a mezőgazdasági megközelítést eredetileg a 91/414 / EGK irányelv definiálta, melyet az 1107/2009 rendelet váltott fel; míg a 834/2007 számú EK rendelet az ökológiai termelést és az ökológiai termékek címkézését foglalja magába.

Az EPM megközelítés, mely többféle taktikát alkalmaz kompatibilis módon a kártevők populációinak a gazdasági károkat okozó szint alatt tartása érdekében, miközben védelmet biztosít az embereket, állatokat, növényeket és a környezetet érintő veszélyekkel szemben. Az EPM nem kémiai, alternatív eljárások és módszerek alkalmazását foglalja magába, beleértve a gazdanövény rezisztenciájának fokozását és a biológiai védekezést. A hagyományos gazdaságok esetében az EPM redukálhatja az emberek és a környezet veszélyes kémiai anyagokkal szembeni expozícióját, és potenciálisan csökkentheti az általános költségeket. A fenntartható EPM-alapú stratégiák megtervezése és jelentőségük értékelése a 21. század mezőgazdaságának kiemelt prioritásai közé tartozik.

A projekt során két innovatív mikrobiológiai termék kerül kifejlesztésre a szántóföldi talajminőség javítása céljából, és létrejön a PLANTSVITA Magyarország-Szerbia Határmenti Regionális Központ a fenntartható mezőgazdasági tevékenységek ösztönzésére, valamint a K+F szereplők és KKV-k közötti agrár-élelmiszeripari együttműködés katalizálására, ezáltal növelve a regionális versenyképességet.

Ezért, a projekt alábbi fő célkitűzései a következőképpen járulnak hozzá a programszintű specifikus célkitűzéshez:

  • Közös kutatási és tudásátadási tevékenységek az együttműködés és az innovációs tevékenységek erősítése érdekében a környezetbarát technológia területén.
  • Új, innovatív termék és technológia létrehozása a talajminőség helyreállítására / védelmére az ökológiai védekezés elősegítése érdekében.
  • A helyi végfelhasználók és gazdasági szereplők - különösen a mezőgazdaságban működő KKV-k – tudatosítása a környezetbarát és fenntartható mezőgazdasági termelésről, valamint innovációs kapacitásaik elősegítése szoros kapcsolatok kialakítása, illetve tudásátadási és terjesztési tevékenységek révén.
  • A régió kapacitásainak fokozottabb átláthatósága, mely elősegíti a nagyobb K+F programokban történő részvételt.
  • Az új zöld technológiák fokozni fogják az agrár-élelmiszeripari KKV-k versenyképességét, és új munkalehetőségeket teremthetnek képzett fiatalok számára, jelentős mértékben hozzájárulva a kibővített EU regionális gazdasági és K+F szereplőinek versenyképességéhez.

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.

További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.

HíREK

Plantsvita Plantsvita TERMÉKEK

A fogyasztók egyre inkább igénylik a növényvédőszer-maradványoktól mentes termékeket. A mezőgazdasági termelőknek a munkavállalók biztonsága, a peszticidek negatív környezeti hatásai és a hagyományos mezőgazdasági gyakorlatok fenntarthatatlansága miatt vannak elsősorban aggodalmai. A klasszikus gazdálkodásról az organikus termelésre vagy EPM-re történő áttérés azonban a K+F-szereplők élvonalbeli tudásának hatékonyabb transzferét igényli a végfelhasználók, különösen a mezőgazdasági termelők, a KKV-k és a hozzájuk kapcsolódó szakemberek irányába. Az organikus termesztési rendszerek és az EPM adaptálása a mezőgazdasági közösség és a társadalom számára egyaránt előnyös.

Olvass tovább
Kezdő dátum
2018. május 1.
Tartam
hónap
Teljes projektköltségvetés
,00 EUR
EU hozzájárulás
,00 EUR